دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧
صفحه اصلی|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
به پيشنهاد رايزني فرهنگي تاسيس « مركز مطالعات اسلامي» و « بخش مطالعات ايران» در دانشگاه زيمبابوه در دستور كار قرار گرفت //// به مناسبت ماه مبارك رمضان مراسم نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشا و قرائت قرآن و دعاي افتتاح و سخنراني همه روزه در مسجد آل محمد (ص) برگزار مي شود./// برگزاري نشست «وحدت شيعه و سني در محكوميت افراطي گري و كشتار مسلمانان در غزه» در هراره//راهپيمايي در حمايت ازمردم مظلوم فلسطين در هراره برگزار شد//
 
مقالات و گزارشات فرهنگي

گزارش تحقيقي « اسلام در زيمبابوه »
گزارش تحقيقي « تاريخ مسيحيت در زيمبابوه »
گزارش تحقيقي « اديان بومي در زيمبابوه »
گزارش تحقيقي « آداب و رسوم زيمبابوه »
گزارش تحقيقي « مراسم باران سازي (1) »
گزارش تحقيقي «مراسم باران سازي (2)») »
گزارش تحقيقي « دانشگاه آزاد زيمبابوه »
گزارش تحقيقي « سياست فرهنگي زيمبابوه »
گزارش تحقيقي « بررسي وضعيت اجتماعي فرهنگي زيمبابوه در دو دهه و نيم اخير»
گزارش تحقيقي « زيمبابوه بزرگ مركز تجارت با دولت شهرهاي شيرازي در شرق آفريقا »
گزارش تحقيقي « نهضت اجتماعي فرهنگي زنان در زيمبابوه »
گزارش خلاصه كتاب « نبرد براي زيمبابوه »
گزارش تحقيقي« بولاوايو كهن »
گزارش تحقيقي« آرامگاه سيسيل رودز (1)»
گزارش تحقيقي « آرامگاه سيسيل رودز (2) »
گزارش تحقيقي« تشيع در زيمبابوه»
گزارش « مراسم عزاداري ماه محرم در دارالسلام»
گزارش خلاصه كتاب « خرده هاي زمان »
گزارش تحقيقي« نقاشي هاي صخره اي زيمبابوه »
گزارش معرفي كتاب « آبشار ويكتوريا ( موسيو تونيا ) »
گزارش تحقيقي « بناي عظيم خامي (1)»
گزارش تحقيقي « بناي عظيم خامي (2) »
گزارش تحقيقي « موسيقي چيمورنگا »
گزارش تحقيقي : شهر سنگي خامي
گزارش تحقيقي : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي زيمبابوه
گزارش تحقيقي : نقاشي هاي صخره اي انگوماكويتا
گزارش تحقيقي : آزادي اديان و مذاهب در زيمبابوه
گزارش تحقيقي : مسلمانان ماشوينگو
گزارش تحقيقي « مجموعه فرهنگي دومبوشاوا»
گزارش تحقيقي « مراسم ماه محرم در زيمبابوه »
گزارش تحقيقي : تاريخ قبيله شونا و چگونگي تشكيل سلسله پادشاهي موتاپا در زيمبابوه در قرن پانزدهم
گزارش تحقيقي : جايگاه ارواح در سنت هاي افراد قبيله اندبله
گزارش تحقيقي : جايگاه قبيله اندبله در زيمبابوه
گزارش تحقيقي : قبيله لمبا
گزارش تحقيقي : ازدواج درقبيله اندبله
گزارش تحقيقي : مجمو عه آثار باستاني زيمبابوه بزرگ
گزارش تحقيقي : آثار باستاني خامي
گزارش تحقيقي : تمدن زلوزلو
گزارش تحقيقي : ميراث فرهنگي تمدني زيمبابوه
گزارش تحقيقي : آثار طبيعي منطقه دومبوشاوا
گزارش تحقيقي : نقش جادوگران در فرهنگ سنتي زيمبابوه
گزارش تحقيقي : فرهنگ شفاهي مرد مان زيمبابوه
گزارش تحقيقي : جاذبه هاي طبيعي و اسرارآميز زيمبابوه
گزارش تحقيقي : موزه بولاوايو
گزارش تحقيقي : خرابه هاي باستاني موتوكو
گزارش تحقيقي : غارهاي چينوئي
گزارش تحقيقي : آبشار ويكتوريا زيباترين چشم انداز طبيعي آفريقا
گزارش تحقيقي : پزشكان كوبايي در زيمبابوه
گزارش تحقيقي : مساجد زيمبابوه
گزارش تحقيقي : تاريخ مسلمانان در زيمبابوه
گزارش تحقيقي : سازمان زنان فاطمه الزهرا (س)
گزارش تحقيقي : سازمان ها و موسسات اسلامي زيمبابو ه
گزارش تحقيقي : سازمان جوانان مسلمان زيمبابوه
گزارش تحقيقي : مسلمانان شهر كادوما
گزارش تحقيقي« پيشگامان ادبيات آفريقا ( شرح و حال و آثار استانلاك سام كانگز نويسنده معروف زيمبابوه ) »
گزارش تحقيقي« پيشگامان ادبيات آفريقا ( شرح و حال و آثار استانلي نيامفو كودزا نويسنده معروف زيمبابوه )»
گزارش تحقيقي« پيشگامان ادبيات آفريقا ( شرح و حال و آثار دوريس لسينگ نويسنده معروف زيمبابوه) »
گزارش تحقيقي« پيشگامان ادبيات آفريقا ( شرح و حال و آثار نوزيپو مارايرا نويسنده معروف زيمبابوه ) »
گزارش تحقيقي« پيشگامان ادبيات آفريقا ( شرح حال و آثار پاتيشا نياتي نويسنده معروف زيمبابوه ) »
گزارش تحقيقي« پيشگامان ادبيات آفريقا (زندگي و آثار آقاي ايگناتيوس ماباسا از نويسندگان معروف زيمبابوه) »
گزارش تحقيقي« پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار آقاي چيپا مائونگا از نويسندگان معروف زيمبابوه) »
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار آقاي ساموئل چيم سورو از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار چنگراي هوو از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار بوريس موركينگ از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار دامبودزو ماره چرا از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار چارلز مونگوشي از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار فريدام نياموبايا از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار شيمر چينوديا از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار دكتر سولومون موتسوايرو از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار دكتر يوونه ورااز نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار خانم تسي تسي دانگارمبا ازنويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار الکساندر کاننگونی از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار دكتر ديويد ولزاز نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارشات پيشگامان ادبيات آفريقايي تحت عنوان «انتخاب 75 كتاب برتر زيمبابوه در قرن بيستم
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار آرون چيورندورا مويواز نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار پدوفسور جرج كاهاري از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي : مطبوعات و رسانه هاي گروهي در زيمبابوه
گزارش تحقيقي : راديو تلويزيون زيمبابوه
گزارش تحقيقي : روزنامه ديلي نيوز از طلوع تا افول
گزارش تحقيقي : روزنامه ديلي نيوز وآغاز مجدد فعاليت هاي آفريقايي
نقطه نظرات و پيشنهادات نمايندگي در گردهمائي رايزني هاي فرهنگي منطقه آفريقا
گزارش تحقيقي : تاثير اديان بر ادبيات آفريقا
گزارش تحقيقي : پيروان دين يهود در زيمبابوه
گزارش تحقيقي : دانشگاه زنان آفريقا
گزارش تحقيقي : بحران زمين و چيمورنگاهاي اول تا سوم زيمبابوه
گزارش تحقيقي : فعاليت هاي همجنس بازان در زيمبابوه
گزارش تحقيقي : بنياد جان سيسيل رودز
گزارش تحقيقي : زندگي و مبارزات سياسي كنعان بنانا رئيس جمهور سابق زيمبابوه
گزارش تحقيقي : زندگي و مبارزات سياسي سيمون موزندا معاون سابق رئيس جمهور زيمبابوه
گزارش « هنر مجسمه سازی در زيمبابوه »
گزارش « نانگاها در زيمبابوه »
گزارش « سياست فرهنگی زيمبابوه »
گزارش « آخرين وضعيت فرهنگی زيمبابوه »
گزارش « خلاصه کتاب : جوسيا تونگا ميرای قهرمان جنگ های آزادی بخش »
 
سیاست خارجی امریکا در بحران
نماز پرشكوه عيد سعيد فطر برگزار شد
شوراي عالي امور مسلمانان زيمبابوه حمايت حزب مخالف دولت از رژيم صهيونيستي را محكوم كرد
مراسم سوگواري شهادت امير مومنان علي بن ابي طالب (ع) و احياي شبهاي قدر برگزار شد
راهپيمايي در حمايت ازمردم مظلوم فلسطين در هراره برگزار شد
بنرها
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2431
 بازدید امروز : 30
 کل بازدید : 291282
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 0.5312
صفحه اصلی|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت