دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلی|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
دومین شماره فصلنامه الکترونیکی « آینه» از سوی رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در هراره منتشر شد/// توزیع کتاب ترجمه دعای کمیل به زبان شونا در میان مسلمانان و شیعیان شهرهای چاوونا و موتاره
 
مقالات و گزارشات فرهنگي

گزارش تحقيقي « اسلام در زيمبابوه »
گزارش تحقيقي « تاريخ مسيحيت در زيمبابوه »
گزارش تحقيقي « اديان بومي در زيمبابوه »
گزارش تحقيقي « آداب و رسوم زيمبابوه »
گزارش تحقيقي « مراسم باران سازي (1) »
گزارش تحقيقي «مراسم باران سازي (2)») »
گزارش تحقيقي « دانشگاه آزاد زيمبابوه »
گزارش تحقيقي « سياست فرهنگي زيمبابوه »
گزارش تحقيقي « بررسي وضعيت اجتماعي فرهنگي زيمبابوه در دو دهه و نيم اخير»
گزارش تحقيقي « زيمبابوه بزرگ مركز تجارت با دولت شهرهاي شيرازي در شرق آفريقا »
گزارش تحقيقي « نهضت اجتماعي فرهنگي زنان در زيمبابوه »
گزارش خلاصه كتاب « نبرد براي زيمبابوه »
گزارش تحقيقي« بولاوايو كهن »
گزارش تحقيقي« آرامگاه سيسيل رودز (1)»
گزارش تحقيقي « آرامگاه سيسيل رودز (2) »
گزارش تحقيقي« تشيع در زيمبابوه»
گزارش « مراسم عزاداري ماه محرم در دارالسلام»
گزارش خلاصه كتاب « خرده هاي زمان »
گزارش تحقيقي« نقاشي هاي صخره اي زيمبابوه »
گزارش معرفي كتاب « آبشار ويكتوريا ( موسيو تونيا ) »
گزارش تحقيقي « بناي عظيم خامي (1)»
گزارش تحقيقي « بناي عظيم خامي (2) »
گزارش تحقيقي « موسيقي چيمورنگا »
گزارش تحقيقي : شهر سنگي خامي
گزارش تحقيقي : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي زيمبابوه
گزارش تحقيقي : نقاشي هاي صخره اي انگوماكويتا
گزارش تحقيقي : آزادي اديان و مذاهب در زيمبابوه
گزارش تحقيقي : مسلمانان ماشوينگو
گزارش تحقيقي « مجموعه فرهنگي دومبوشاوا»
گزارش تحقيقي « مراسم ماه محرم در زيمبابوه »
گزارش تحقيقي : تاريخ قبيله شونا و چگونگي تشكيل سلسله پادشاهي موتاپا در زيمبابوه در قرن پانزدهم
گزارش تحقيقي : جايگاه ارواح در سنت هاي افراد قبيله اندبله
گزارش تحقيقي : جايگاه قبيله اندبله در زيمبابوه
گزارش تحقيقي : قبيله لمبا
گزارش تحقيقي : ازدواج درقبيله اندبله
گزارش تحقيقي : مجمو عه آثار باستاني زيمبابوه بزرگ
گزارش تحقيقي : آثار باستاني خامي
گزارش تحقيقي : تمدن زلوزلو
گزارش تحقيقي : ميراث فرهنگي تمدني زيمبابوه
گزارش تحقيقي : آثار طبيعي منطقه دومبوشاوا
گزارش تحقيقي : نقش جادوگران در فرهنگ سنتي زيمبابوه
گزارش تحقيقي : فرهنگ شفاهي مرد مان زيمبابوه
گزارش تحقيقي : جاذبه هاي طبيعي و اسرارآميز زيمبابوه
گزارش تحقيقي : موزه بولاوايو
گزارش تحقيقي : خرابه هاي باستاني موتوكو
گزارش تحقيقي : غارهاي چينوئي
گزارش تحقيقي : آبشار ويكتوريا زيباترين چشم انداز طبيعي آفريقا
گزارش تحقيقي : پزشكان كوبايي در زيمبابوه
گزارش تحقيقي : مساجد زيمبابوه
گزارش تحقيقي : تاريخ مسلمانان در زيمبابوه
گزارش تحقيقي : سازمان زنان فاطمه الزهرا (س)
گزارش تحقيقي : سازمان ها و موسسات اسلامي زيمبابو ه
گزارش تحقيقي : سازمان جوانان مسلمان زيمبابوه
گزارش تحقيقي : مسلمانان شهر كادوما
گزارش تحقيقي« پيشگامان ادبيات آفريقا ( شرح و حال و آثار استانلاك سام كانگز نويسنده معروف زيمبابوه ) »
گزارش تحقيقي« پيشگامان ادبيات آفريقا ( شرح و حال و آثار استانلي نيامفو كودزا نويسنده معروف زيمبابوه )»
گزارش تحقيقي« پيشگامان ادبيات آفريقا ( شرح و حال و آثار دوريس لسينگ نويسنده معروف زيمبابوه) »
گزارش تحقيقي« پيشگامان ادبيات آفريقا ( شرح و حال و آثار نوزيپو مارايرا نويسنده معروف زيمبابوه ) »
گزارش تحقيقي« پيشگامان ادبيات آفريقا ( شرح حال و آثار پاتيشا نياتي نويسنده معروف زيمبابوه ) »
گزارش تحقيقي« پيشگامان ادبيات آفريقا (زندگي و آثار آقاي ايگناتيوس ماباسا از نويسندگان معروف زيمبابوه) »
گزارش تحقيقي« پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار آقاي چيپا مائونگا از نويسندگان معروف زيمبابوه) »
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار آقاي ساموئل چيم سورو از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار چنگراي هوو از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار بوريس موركينگ از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار دامبودزو ماره چرا از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار چارلز مونگوشي از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار فريدام نياموبايا از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار شيمر چينوديا از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار دكتر سولومون موتسوايرو از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار دكتر يوونه ورااز نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار خانم تسي تسي دانگارمبا ازنويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار الکساندر کاننگونی از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار دكتر ديويد ولزاز نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارشات پيشگامان ادبيات آفريقايي تحت عنوان «انتخاب 75 كتاب برتر زيمبابوه در قرن بيستم
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار آرون چيورندورا مويواز نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي: پيشگامان ادبيات آفريقا ( در برگيرنده زندگي و آثار پدوفسور جرج كاهاري از نويسندگان معروف زيمبابوه
گزارش تحقيقي : مطبوعات و رسانه هاي گروهي در زيمبابوه
گزارش تحقيقي : راديو تلويزيون زيمبابوه
گزارش تحقيقي : روزنامه ديلي نيوز از طلوع تا افول
گزارش تحقيقي : روزنامه ديلي نيوز وآغاز مجدد فعاليت هاي آفريقايي
نقطه نظرات و پيشنهادات نمايندگي در گردهمائي رايزني هاي فرهنگي منطقه آفريقا
گزارش تحقيقي : تاثير اديان بر ادبيات آفريقا
گزارش تحقيقي : پيروان دين يهود در زيمبابوه
گزارش تحقيقي : دانشگاه زنان آفريقا
گزارش تحقيقي : بحران زمين و چيمورنگاهاي اول تا سوم زيمبابوه
گزارش تحقيقي : فعاليت هاي همجنس بازان در زيمبابوه
گزارش تحقيقي : بنياد جان سيسيل رودز
گزارش تحقيقي : زندگي و مبارزات سياسي كنعان بنانا رئيس جمهور سابق زيمبابوه
گزارش تحقيقي : زندگي و مبارزات سياسي سيمون موزندا معاون سابق رئيس جمهور زيمبابوه
گزارش « هنر مجسمه سازی در زيمبابوه »
گزارش « نانگاها در زيمبابوه »
گزارش « سياست فرهنگی زيمبابوه »
گزارش « آخرين وضعيت فرهنگی زيمبابوه »
گزارش « خلاصه کتاب : جوسيا تونگا ميرای قهرمان جنگ های آزادی بخش »
 
توزیع کتاب ترجمه دعای کمیل به زبان شونا
دومین شماره فصلنامه الکترونیکی انگلیسی « آینه» از سوی رایزنی فرهنگی منتشر شد.
مراسم جشن میلاد النبی (ص) و حضرت امام جعفر صادق در کالج فاطمه زهرا(س) و مرکز امام خمینی (ره) شهر کادوما برگزار شد
رونمایی از کتاب ترجمه دعای کمیل به زبان شونا
جشن میلاد رسول گرامي اسلام (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت در هراره برگزار شد
بنرها
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2564
 بازدید امروز : 262
 کل بازدید : 306276
 بازدیدکنندگان آنلاين : 13
 زمان بازدید : 0.8906
صفحه اصلی|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت